Dit is de disclaimer voor de website www.wandeleninportugal.info

Verantwoordelijkheid
Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is het gebruik van informatie verkregen door middel van deze website voor risico van de gebruiker. De auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze website, ook als deze onverhoopt onjuistheden mocht bevatten.

Bepaalde links op deze website verwijzen naar websites van derden. De auteurs hebben geen invloed op de inhoud van deze websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze websites.

Auteursrecht
Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, elektronisch of mechanisch inclusief fotokopiƫren, opnemen, of met enig informatie- opslag- en verzamelsysteem, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.