Het natuurreservaat werd in 1976 in het leven geroepen. Het bestaat vooral uit ‘wetlands’ en is van belang als doortrek-, overwinter- en broedgebied voor veel vogelsoorten. Er zijn weinig wandelmogelijkheden.

Flamingo (foto Jan Stok)