In het uiterste oosten van de Algarve op de grens met Spanje, komt de rivier de Guadiana uit in zee. Een paar kilometer landinwaarts ligt rond het stadje Castro Marim een moerasachtig gebied, waar eb en vloed grote invloed hebben. Het is van groot belang voor broed- en trekvogels en werd daarom in 1975 uitgeroepen tot natuurreservaat. Het heeft een oppervlak van ruim 2000 ha en is een internationaal erkend “wetland”.

Op deze pagina vindt u beknopte informatie over:

Landschap
Klimaat
Vegetatie
Fauna
Economie
Wandelen in het natuurreservaat
Praktische informatie


Castro Marim – zicht vanaf fortLandschap

Enkele kilometers voor de monding wijken de heuvels en stroomt de Guadiana door laagland. Hier vormde zich een drassig gebied waar de getijden grote invloed hebben. Bij vloed stroomt zout water het moeras in. Dit, gecombineerd met de vele uren zonneschijn, maakte het een ideale plek voor de winning van zeezout. Vanaf het kasteel van Castro Marim en het vlak daarbij gelegen gelegen fort São Sebastião heeft u een prachtig uitzicht: zoutmoerassen, zoutpannen en kreekjes omringd door heuvels met boomgaarden. Het krioelt er van de waadvogels.


Klimaat

De oostelijke Algarve heeft een duidelijk mediterraan klimaat: hete droge zomers en zachte winters.


Vegetatie

Zoutpannen bij Castro Marim

De vegetatie in het reservaat wordt gedeeltelijk bepaald door de getijdenbewegingen. Het zoutgehalte van grote delen van de bodem is dan ook hoog. Op plaatsen waar bij vloed het water hoog staat, groeit klein slijkgras (Spartina maritima). Waar eb en vloed minder invloed hebben, staat Arthrocnemum perenne (overblijvende zeekraal) en Arthrocnemum glaucum. Ook zien we gewone zoutmelde (Atriplex portulacoides),  Mesembryanthemum nodiflorum (een soort ijskruid) en Suaeda vera (een soort schorrenkruid). Op de hogere gebieden rond het “moeras” wordt wat graan verbouwd. In de velden staan overal fruitbomen, vooral Johannesbroodbomen.


Fauna

Steltkluten (foto Jan Stok)

Het reservaat is van groot belang als broed-, doortrek of overwinterplaats voor veel vogelsoorten. In de zoutpannen broeden kluten, steltkluten, strandplevieren, vorkstaartplevieren en dwergsterns. In het gebied broeden wel zes leeuweriksoorten: de kalanderleeuwerik, de Thekla leeuwerik, de kuifleeuwerik, de boomleeuwerik, de kortteenleeuwerik en de kleine kortteenleeuwerik. Andere broedvogels zijn de ooievaar, de Moorse nachtzwaluw en de roodkopklauwier. In de winter zijn er veel eenden (o.a. tafeleenden, slobeenden en wintertalingen), steltlopers (o.a. kleine strandlopers, krombekstrandlopers, kluten, steltkluten, grutto’s, kemphanen, tureluurs) en soms geoorde futen. Het hele jaar door zijn er groepen flamingo’s aanwezig. Deze broeden niet in Portugal, maar wel in Spanje. Het hele jaar door zien we ook foeragerende kleine zilverreigers en koereigers. Hoewel in kleine aantallen, zijn er ook steppevogels zoals grielen en kleine trappen. Tijdens de voorjaars- en herfsttrek (maart – mei en augustus – september) zien we veel steltlopers, eenden (zomertaling), sterns en zangvogels. Ook zijn er roofvogels op doortrek (bv. de zwarte wouw, de dwergarend en de slangenarend). In de trekperiodes en in de zomer zien we ook veel lepelaars. 


Economie

Zoutwinning bij Castro Marim

Binnen de grenzen van het reservaat ligt één stadje: Castro Marim. Er wonen zo’n 7000 mensen. Er is wat landbouw, maar deze stelt weinig voor. Vroeger werd er graan verbouwd. Op de heuveltoppen staan op een enkele plaats nog de ruïnes van windmolens waar ooit het graan werd gemalen. Overal staan nu fruitbomen. Amandelbomen, vijgenbomen, maar vooral Johannesbroodbomen. De laatste jaren is er in de Algarve een sterke toename van deze boomsoort zichtbaar. Van de pitten uit de boonvormige vruchten wordt meel gemaakt dat wordt gebruikt als emulgator, geleermiddel en verdikkingsmiddel in de voedingsmiddelenindustrie. Ook dienen de vruchten als veevoeder. Er zijn nog een paar bedrijven die op ambachtelijke wijze zeezout winnen. Rond Castro Marim liggen dan ook vele zoutpannen. De belangrijkste bron van inkomsten is het toerisme. Dit heeft echter binnen het natuurreservaat een betrekkelijk bescheiden karakter. Veel mensen werken in de dichtbij gelegen badplaatsen zoals Monte Gordo. 


Wandelen in het natuurreservaat


Zie hiervoor de wandelgids:

Algarve, 28 wandelingen

In deze gids staat ook een wandelroute in dit natuurgebied. Voor meer informatie over deze route klik hier


Praktische informatie

Openbaar vervoer

Castro Marim zelf is alleen per bus bereikbaar. Het dichtstbijzijnde spoorwegstation is dat van Vila Real de Santo António (enkele kilometers van Castro Marim) aan de lijn Faro – Tavira – Vila Real de Santo António. Voor dienstregeling (horários) spoorwegen en bussen klik hier

Overnachten

Campingswww.roteiro-campista.pt of www.visitportugal.com

Hotels en overige accommodatie:  www.visitportugal.com

Kaarten

Carta Militar de Portugal: serie M 888; 1:25.000. Voor meer informatie klik hier

Hoofdkantoor natuurreservaat

Sapal de Venta Moinhos
8950-285 CASTRO MARIM
Tel.: (+351) 281 531 257
E-mail: rnscm@icnf.pt